اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در پایان نامه / توسط

تحقیق انتقادی

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

تحقیق انتقادی ، شکل های اثبات گرا و تفسیری تحقیق، در بسیاری از گرایش های مدیریت و تجارت به طور نسبی شناخته شده اند؛ اما تحقیق انتقادی این گونه نیست. تحقیق انتقادی از رواج کمتری برخوردار است؛ هر چند شواهد از افزایش تحقیق های انتقادی حکایت دارند. برای نمونه، جلسه های مطالعات مدیریتی در انگلستان در حوزه مدیریت، دیگر به طور کامل شناخته شده اند. در زمینه سیستم های اطلاعاتی نیز از سال ۲۰۰۱، شمار متعددی از مجله ها به تحقیق های انتقادی اختصاص یافته است.

به نظر من، تحقیق انتقادی بیش از مقدار کنونی می تواند به تجارت و مدیریت کمک کند؛ اما ظرفیت های کامل آن در آینده خود را نمایان خواهد کرد. تحقیق های تفسیری و تحقیق انتقادی از بسیاری لحاظ شبیه یکدیگرند. برای نمونه، بیشتر تحقیق ها بیشتر بر ظهور هرمنوتیک دوگانه در علوم اجتماعی اذعان دارند (به عبارت دیگر، تحقیق اجتماعی نسبت به موضوع مورد مطالعه خود در رابطه فرد – فرد (سوژه – سوژه) قرار می گیرد). پیش فرض های معرفت شناسی تفسیرگرایی تا اندازه زیادی درباره تحقیق انتقادی نیز صادق است. با وجود این، همان گونه که توضیح خواهیم داد، تحقیق انتقادی در مقایسه با تحقیق تفسیری چارچوب متمایزی دارد.

تحقیق انتقادی بر این فرض استوار است که واقعیت های اجتماعی به لحاظ تاریخی در کنار یکدیگر قرار می گیرند. به عبارت دیگر، آنها توسط افراد تولید و بازتولید می شوند. با وجود این، افراد می توانند آگاهانه به روشی عمل کنند تا شرایط اقتصادی و اجتماعی خود را تغییر دهند. محققان انتقادی معتقدند توانایی مردم در انجام این کارها با شکل های مختلفی از قوانین اجتماعی، فرهنگی و سیاسی محدود می شود؛ بنابراین، همه تفسیرها در هر موقعیت اجتماعی وزن و ارزش یکسانی ندارند. برخی از تفسیرها بیش از تفسیرهای دیگر ترجبح داده می شوند (و گاهی اوقات توسط یک نفر یا گروهی از مردم بر دیگرد تحمیل می گردند).

نقش و وظیفه اصلی تحقیق انتقادی، ماهیت انتقادی اجتماعی آن است که از طریق شرایط به ظاهر محدود و ناخوشایند، موقعیت حاضر روشن می شود. تصور می شود شرایط اجتماعی حاضر، مانع دستیابی به روشنگری، عدالت و آزادی می گردد. مطلوب محقق انتقادی بر خلاف محققان تفسیرگرا (که صرفا توصیف دانش و عقاید لازم است)، به چالش کشاندن باورها، ارزش ها و پیش فرض های رایجی است که امکان دارد در نظر افراد(مورد مطالعه) بدیهی فرض شود.

مدل توسعه اجتماعی هابرماس

«مایرز و یانگ» (۱۹۹۷) از مدل توسعه اجتماعی هابرماس در توسعه سیستم های اطلاعاتی استفاده کردند. آن ها با استفاده از داده های قوم نگاری، به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه دستور کارهای نهان، قدرت و دیگر جنبه های بدیهی واقعیت اجتماعی، می تواند به طور عمیق در طرح های توسعه سیستم های اطلاعاتی ریشه بدواند. نویسندگان از اصول بازاریابی در مراقبت های بهداشتی استفاده کردند و استفاده از سیستم های اطلاعاتی جدید را تلاشی از سوی مدیریت برای بهره کشی کارکنان بیمارستان دانستند.

 

تحقیق انتقادی

تحقیق انتقادی – کالج مدیریت

«کانرتون» نقد اجتماعی را چنین تعریف می کند:

«نقد (در این معنا) بیانگر تفکر در باره نظامی از محدودیت هاست که توسط انسان ایجاد شده است. مواردی نظیر فشار مخرب(ناهنجاری) که افراد یا گروهی از افراد و یا نژاد بشر به عنوان یک کل، در روند خودسازی تسلیم آن می شوند.»

البته، اگر کسی مانند یک محقق انتقادی قصد داشته باشد وضعیت اجتماعی حاضر را نقد کند، برای انجام این کار باید مجموعه ای ازاصول را در اختیار داشته باشد. از این رو، تقریبا تمام محققان انتقادی، اصول اخلاقی مشخصی دارند که انگیزه کار تحقیقی آن ها را  فراهم می کند. محقق انتقادی، مدافع ارزش های اخلاقی مانند دموکراسی باز، فرصت های برابر و حفظ محیط زیست است.محققان انتقادی افزون بر نقد وضعیت اجتماعی، ممکن است پیشنهادهایی هم برای بهبود وضعیت اجتماعی داشته باشند. میزان اصلاحات اجتماعی که ممکن است یک محقق انتقادی پیشنهاد دهد، به طور قابل توجهی با یکدیگر متفاوتند؛ اما مفهوم واژه رهایی [آزادی اجتماعی] بیشتر توسط یک گروه از دانشمندان مکتب فرانکفورت ارائه شده است.

این واژه در فرهنگ لغت آکسفورد چنین تعریف شده است؛ «آزاد کردن از محدودیت ها، به ویژه از محدودیت های حقوقی، اجتماعی و سیاسی.» از قید بردگی آزاد شدن، نخستین معنایی است که در فرهنگ لغت برای این واژه بیان شده است. این واژه که از سوی محققان انتقادی مکتب فرانکفورت بسط داده شده است، به رهایی مردم از قیدها، عقاید و پیشداوری های باطل و نادرست گفته می شود.

«رهایی فرایند است که از طریق آن، افرائ و گروه ها از قید شرایط سرکوبگر اجتماعی و ایدئولوژیکی آزاد می گردند؛ به ویژه مواردی که محدودیت های اجتماعی غیر ضروری، بر توسعه و تحقق آگاهی انسان ایجاد می کنند.»

«یورگن هابرماس» شناخته ترین عضو مکتب فرانکفورت است. وی نظریه کنش ارتباطی را ارائه داد که به استدلال او، بنیان توسعه جوامع مدرن است.

«پیربوردیو» یکی دیگر از نظریه پردازان انتقادی است. بوردیو جامعه شناس فرانسوی بود که بر قدرت نظام های نمادین و سلطه آن ها بر ساخت واقعیت تمرکز داشت. بوردیو مفاهیمی مانند سرمایه اجتماعی و فرهنگی و سرمایه نمادین را معرفی کرد. برای نمونه، سرمایه نمادین، به منابعی اطلاق می شود فرد با توجه به شهرت، اعتبار و جایگاه خود به آن ها دسترسی پیدا می کند.

«میشل فوکو» یکی دیگر از نظریه پردازان انتقادی معروف است. وی روابط میان قدرت، دانش و گفتمان را بررسی می کند. او خود را «یک متخصص در زمینه تاریخ نظام های فکری» می داند.

یکی از مدل های خوب بررسی رویکرد انتقادی در تجارت و مدیریت، اثر «آلوسون و دیتز، ۲۰۰۰» است. «بارت» (۲۰۰۲) نیز به تاثیرگذاری دانشمندانی در مدیریت منابع انسانی پرداخته است که از ایده های میشل فوکو بهره گرفته ند. «کوپر» (۲۰۰۲) با استفاده از تفکرات بوردیو، حسابداری انتقادی در اسکاتلند را بررسی کرده است. مقاله های «مایرز و یانگ» (۱۹۹۷) و «نونیاما و لی» (۱۹۹۷) نیز مدل هایی از رویکرد هابرماسی در تحقیق انتقادی سیستم های اطلاعاتی است.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

تعریف پایان نامه و رساله

تعریف پایان نامه و رساله تعریف پایان نامه و رساله ، تدوین و نگارش پایان نامه یکی از الزامات تحصیل…

روش های تحقیق عمل نگر

روش های تحقیق عمل نگر ، تحقیق عمل نگر ۳ نوع اصلی دارد. این سه نوع اصلی متناظر با سه…