/ در پایان نامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

تحقیقات همبستگی

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

تحقیقات همبستگی چیست؟

تحقیقات همبستگی ، تحقیق همبستگی نوعی روش تحقیق غیر تجربی است که در آن محقق دو متغیر را اندازه گیری می کند، رابطه آماری بین آن ها را بدون تأثیر از هیچ متغیر اضافی درک و ارزیابی می کند.

ذهن ما می تواند کارهای درخشان انجام دهد. به عنوان مثال، این می تواند جینگل یک کامیون پیتزا را حفظ کند. هرچه صدای جینگل بلندتر باشد، کامیون پیتزا به ما نزدیکتر می شود. چه کسی این را به ما آموخت؟ هیچ کس! ما به درک خود اعتماد کردیم و به نتیجه رسیدیم. ما در اینجا متوقف نمی شویم، مگر نه؟ اگر در منطقه چندین کامیون پیتزا وجود داشته باشد و هر یک جینگل متفاوت داشته باشد، ما همه آن را به خاطر می سپاریم و جینگل را به کامیون پیتزا آن ربط می دهیم.

این همان چیزی است که تحقیقات همبستگی دقیقاً وجود دارد، ایجاد رابطه بین دو متغیر “jingle” و “فاصله کامیون” در این مثال خاص. مطالعه همبستگی به دنبال متغیرهایی است که به نظر می رسد با یکدیگر تعامل دارند. هنگامی که می بینید یک متغیر در حال تغییر است، ایده خوبی درباره چگونگی تغییر متغیر دیگر خواهید داشت.

 

مثال تحقیق همبستگی

ضریب همبستگی همبستگی بین دو متغیر را نشان می دهد (ضریب همبستگی اندازه گیری آماری است که قدرت رابطه بین دو متغیر را محاسبه می کند)، مقداری که بین -۱ و ۱+ اندازه گیری شده است. وقتی ضریب همبستگی به ۱+ نزدیک باشد، بین دو متغیر همبستگی مثبت وجود دارد. اگر مقدار نزدیک به -۱ باشد، بین این دو متغیر همبستگی منفی وجود دارد. وقتی مقدار نزدیک به صفر باشد، پس هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد.

برای درک تحقیقات همبستگی مثالی می زنیم.

فرضی در نظر بگیرید؛ یک محقق در حال مطالعه ارتباط بین سرطان و ازدواج است. در این مطالعه، دو متغیر وجود دارد: بیماری و ازدواج. بگذارید بگوییم ازدواج ارتباط منفی با سرطان دارد. این بدان معنی است که افراد متاهل کمتر به سرطان مبتلا می شوند.

با این حال، این لزوما به این معنی نیست که ازدواج به طور مستقیم از سرطان جلوگیری می کند. در تحقیقات همبستگی، نمی توان این واقعیت را تعیین کرد که چه چیزی باعث چه چیزی می شود. این یک تصور غلط است که یک مطالعه همبستگی شامل دو متغیر کمی است. با این حال، واقعیت این است که دو متغیر اندازه گیری می شود، اما هیچ یک تغییر نمی کند. این موضوع فارغ از کمی یا طبقه ای بودن متغیرها درست است.

 

انواع تحقیقات همبستگی

به طور عمده سه نوع تحقیق همبستگی شناسایی شده است:

۱٫ همبستگی مثبت: رابطه مثبت بین دو متغیر زمانی است که افزایش یک متغیر منجر به افزایش متغیر دیگر شود. کاهش در یک متغیر شاهد کاهش متغیر دیگر خواهد بود. به عنوان مثال، مبلغی که شخص ممکن است با تعداد اتومبیل های شخصی او ارتباط مثبت داشته باشد.

۲٫ همبستگی منفی: یک همبستگی منفی کاملاً برعکس یک رابطه مثبت است. اگر در یک متغیر افزایش یابد، متغیر دوم کاهش نشان می دهد و بالعکس.

به عنوان مثال، تحصیلات ممکن است با میزان جرم ارتباط منفی داشته باشد وقتی که افزایش یک متغیر منجر به کاهش دیگری شود و بالعکس. اگر سطح تحصیلات در یک کشور ارتقا یابد، می تواند میزان جرم و جنایت را کاهش دهد. لطفا توجه داشته باشید که این بدان معنا نیست که عدم تحصیلات منجر به جرم می شود. این فقط به این معنی است که کمبود آموزش و جرم دلیل مشترکی داشته اند – فقر.

۳٫ عدم همبستگی: در این نوع سوم، هیچ ارتباطی بین دو متغیر وجود ندارد. تغییر در یک متغیر ممکن است لزوما تفاوتی در متغیر دیگر نبیند. به عنوان مثال، میلیونر بودن و خوشبختی ارتباطی با هم ندارند. افزایش پول منجر به خوشبختی نمی شود.

 

تحقیقات همبستگی

تحقیقات همبستگی – کالج مدیریت

 

مشخصات تحقیق همبستگی

تحقیق همبستگی دارای سه ویژگی اصلی است. آن ها هستند:

غیر آزمایشی: مطالعه همبستگی غیر تجربی است. این بدان معناست که محققان برای موافقت یا مخالفت با یک فرضیه، نیازی به تغییر متغیرها با روش علمی ندارند. محقق فقط رابطه بین متغیرها را اندازه گیری و مشاهده می کند، بدون اینکه آن ها را تغییر دهد یا آن ها را در معرض تهویه خارجی قرار دهد.
رو به عقب نگاه کردن: تحقیقات همبستگی فقط به داده های تاریخی نگاه می کند و وقایع گذشته را مشاهده می کند. محققان از آن برای اندازه گیری و ردیابی الگوهای تاریخی بین دو متغیر استفاده می کنند. یک مطالعه همبستگی ممکن است یک رابطه مثبت بین دو متغیر را نشان دهد ، اما این می تواند در آینده تغییر کند.
پویا: الگوهای بین دو متغیر از تحقیقات همبستگی هرگز ثابت نیستند و همیشه در حال تغییر هستند. دو متغیر با همبستگی منفی در گذشته به دلیل عوامل مختلف می توانند در آینده رابطه مثبت داشته باشند.

می توانید تحقیقات کاربردی و هم تحقیقات کیفی را مطالعه کنید.

 

جمع آوری داده ها در تحقیقات همبستگی

ویژگی بارز تحقیقات همبستگی این است که محقق نمی تواند هریک از متغیرهای مربوطه را دستکاری کند. مهم نیست که متغیرها چگونه و از کجا اندازه گیری می شوند. یک محقق می تواند شرکت کنندگان را در یک محیط بسته یا یک محیط عمومی مشاهده کند.

محققان از دو روش جمع آوری اطلاعات برای جمع آوری اطلاعات در تحقیقات همبستگی استفاده می کنند.

مشاهده طبیعت گرایانه

مشاهده طبیعت گرایانه روشی است برای جمع آوری داده ها که در آن رفتار افراد در محیط طبیعی آن ها مشاهده می شود، که در آن ها معمولاً وجود دارد. این روش نوعی تحقیق میدانی است. این می تواند به معنای این باشد که یک محقق ممکن است افراد را در یک فروشگاه مواد غذایی، در سینما، زمین بازی یا مکان های مشابه مشاهده کند.

محققانی که معمولاً در این نوع جمع آوری داده ها نقش دارند، مشاهدات را تا آنجا که ممکن است بدون سرزنش انجام می دهند، به طوری که شرکت کنندگان در این مطالعه از اینکه آن ها مشاهده می شوند در غیر این صورت ممکن است از خود طبیعی بودن آن ها منحرف نشوند، آگاهی ندارند.

از نظر اخلاقی اگر شرکت کنندگان ناشناس بمانند، این روش قابل قبول است و اگر مطالعه در یک محیط عمومی انجام شود، مکانی که افراد معمولاً انتظار حفظ حریم خصوصی کامل را ندارند. همانطور که قبلاً ذکر شد، گرفتن مثالی از فروشگاه مواد غذایی که در آن هنگام مشاهده کالایی از راهرو و گذاشتن در کیسه های خرید می توان افراد را مشاهده کرد. این از نظر اخلاقی قابل قبول است و این دلیلی است که بیشتر محققان تنظیمات عمومی را برای ثبت مشاهدات خود انتخاب می کنند. این روش جمع آوری اطلاعات می تواند از نظر کیفی یا کمی باشد.

داده های بایگانی

رویکرد دیگر به داده های همبستگی، استفاده از داده های بایگانی است. اطلاعات بایگانی داده هایی است که قبلاً با انجام تحقیقات مشابه انجام شده است. داده های بایگانی معمولاً از طریق تحقیقات اولیه در دسترس قرار می گیرد.

در مقابل مشاهده طبیعت گرایانه، اطلاعات جمع آوری شده از طریق داده های بایگانی شده می توانند کاملاً ساده باشند. به عنوان مثال، شمارش تعداد افرادی که به نام های ریچارد در ایالات مختلف آمریکا بر اساس سوابق تأمین اجتماعی نامگذاری شده اند کاملاً ساده است.

نوشته های مشابه

تحقیقات کاربردی

تحقیقات کاربردی ، هر تحقیقی با ترسیم مشخص هدف تحقیق آغاز می شود زیرا این امر تا تعیین روند تحقیق…

تحقیقات پیمایشی

تحقیق پیمایشی چیست؟ تحقیقات پیمایشی ، Survey Research به عنوان فرآیند انجام تحقیق با استفاده از نظرسنجی هایی که محققان…