اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در پایان نامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

چارچوب مفهومی

زمان مطالعه: ۶ دقیقه

چارچوب مفهومی چیست؟

چارچوب مفهومی ، بازنمایی نوشتاری یا تصویری یک رابطه مورد انتظار بین متغیرها است. متغیرها به سادگی خصوصیات یا خصوصیاتی هستند که می خواهید مطالعه کنید.

چارچوب مفهومی به طور کلی بر اساس مرور ادبیات مطالعات و نظریه های موجود در مورد موضوع تدوین می شود.

نمونه تحقیق
می خواهید بدانید آیا دانشجویانی که ساعات بیشتری درس می خوانند نمره امتحان بالاتری می گیرند؟ برای بررسی این سوال، می توانید از روش هایی مانند آزمایش یا نظرسنجی برای آزمایش رابطه بین متغیرها استفاده کنید.
قبل از شروع به جمع آوری داده ها، یک چارچوب مفهومی بسازید تا نشان دهد دقیقاً کدام متغیرها را اندازه گیری می کنید و چگونه انتظار دارید که آن ها با یکدیگر ارتباط داشته باشند.

یک چارچوب مفهومی را می توان به طرق مختلف طراحی کرد. شکلی که شما ایجاد می کنید به نوع روابط شما بستگی دارد.

 

ساخت یک چارچوب مفهومی

یک چارچوب مفهومی آنچه شما انتظار دارید از طریق تحقیقات خود پیدا کنید را نشان می دهد. این متغیرهای مربوط به مطالعه شما را تعریف می کند و نحوه ارتباط آن ها با یکدیگر را ترسیم می کند.

قبل از شروع به جمع آوری داده ها، باید یک چارچوب مفهومی ایجاد کنید. اغلب در قالب بصری نمایش داده می شود.

این مقاله چگونگی ساخت یک چارچوب مفهومی برای یک رابطه علت و معلولی مورد انتظار را با استفاده از متغیرهای مرتبط که ممکن است بر آن رابطه تأثیر بگذارد، توضیح می دهد.

متغیرهای مستقل و وابسته

اگر می خواهیم یک رابطه علت و معلولی را آزمایش کنیم، باید حداقل دو متغیر اصلی را شناسایی کنیم: متغیر مستقل و متغیر وابسته. در مثال ما:

. علت مورد انتظار، “ساعت مطالعه”، متغیر مستقل است (یا متغیر پیش بینی کننده یا توضیحی).
. اثر مورد انتظار، “نمره امتحان”، متغیر وابسته است (یا متغیر پاسخ یا نتیجه).

به عبارت دیگر، “نمره امتحان” بستگی به “ساعت مطالعه” دارد. فرضیه ما این است که هر ساعت دانش آموز بیشتر بخواند، عملکرد بهتری در آزمون خواهد داشت.

روابط علی غالباً شامل چندین متغیر مستقل است که بر متغیر وابسته تأثیر می گذارند. با این حال، برای ساده نگه داشتن همه چیز، ما فقط با یک متغیر مستقل کار خواهیم کرد، یعنی “ساعت مطالعه”.

برای تجسم رابطه علت و معلولی مورد انتظار خود، از مولفه های اصلی طراحی جعبه ها و پیکان ها استفاده خواهیم کرد. هر متغیر در یک جعبه ظاهر می شود. برای نشان دادن رابطه علی، هر پیکان باید از متغیر مستقل (علت) شروع شود و به متغیر وابسته (معلول) اشاره کند.

Sample-conceptual-framework-using-an-independent-variable-and-a-dependent-variable

بعد، ما باید متغیرهای دیگری را که ممکن است بر رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته ما تأثیر بگذارند، شناسایی کنیم. برخی از متغیرهای متداول برای تعدیل کننده، واسطه و متغیرهای کنترل هستند.

تعدیل متغیرها

اکنون ما چارچوب را با افزودن یک متغیر تعدیل کننده (معروف به تعدیل کننده) گسترش خواهیم داد. ناظر تأثیری را که متغیر مستقل بر متغیر وابسته دارد تغییر می دهد. بنابراین مجری، مولفه تأثیر رابطه علت و معلولی را تغییر می دهد. از این تعدیل به عنوان اثر متقابل نیز یاد می شود.

در مثال ما، ما انتظار داریم که تعداد ساعاتی که دانشجو می خواند به نمره امتحان آن ها مربوط باشد: هرچه بیشتر آماده شوید، نمره شما بالاتر خواهد بود.

اکنون مجری “IQ” را اضافه می کنیم. سطح ضریب هوشی یک دانش آموز تأثیری را که متغیر “ساعت مطالعه” بر روی نمره امتحان دارد تغییر می دهد: هرچه ضریب هوشی شما بالاتر باشد، ساعات مطالعه شما باید برای انجام موفقیت آمیز در آزمون کمتر باشد. به عبارت دیگر، مجری “ضریب هوشی” تأثیری را که تعداد ساعات مطالعه روی نمره امتحان دارد تعدیل می کند.

Sample-conceptual-framework-with-a-moderator-variable

بیایید نگاهی به چگونگی عملکرد آن بیندازیم. نمودار نشان می دهد که چگونه تعداد ساعات صرف شده در مطالعه بر نمره امتحان تأثیر می گذارد. هرچه ساعت بیشتری مطالعه کنید، نتایج بهتری خواهید داشت. دانشجویی که ۲۰ ساعت درس بخواند نمره کامل را کسب می کند.

Figure-effect-without-moderator

اما نمودار وقتی متفاوت است که ضریب هوشی ۱۲۰ را اضافه می کنیم. دانش آموزی با این ضریب هوشی پس از فقط ۱۵ ساعت مطالعه در حال حاضر به نمره عالی می رسد.

                            Figure-effect-with-moderator-iq-120

در زیر مقدار مجری “ضریب هوشی” به ۱۵۰ افزایش یافته است. دانش آموزی با این ضریب هوشی برای کسب نمره کامل فقط باید ۵ ساعت مطالعه بپردازد.

                            Figure-effect-with-moderator-iq-150

هرچه ضریب هوشی بالاتر باشد، دانشجو به ساعات کمتری برای تحصیل نیاز دارد تا نمره ۱۰۰٪ کسب کند.

به طور خلاصه، متغیر تعدیل کننده چیزی است که با افزایش یا کاهش مقدار آن، رابطه علت و معلولی را بین دو متغیر تغییر می دهد.

 

چارچوب مفهومی

چارچوب مفهومی – کالج مدیریت

 

متغیرهای میانجی

اکنون ما با افزودن یک متغیر واسطه چارچوب را گسترش می دهیم. در یک رابطه علت و معلولی، متغیر میانجی متغیری است که متغیرهای مستقل و وابسته را به هم پیوند می دهد و اجازه می دهد رابطه بین آن ها بهتر توضیح داده شود.

اگر یک متغیر میانجی درگیر باشد، چگونگی چارچوب مفهومی به این شکل است:

Conceptual-framework-mediator-variable

متغیر واسطه ای “تعداد مشکلات عملی کامل شده” بین متغیرهای مستقل و وابسته قرار می گیرد. ساعات مطالعه بر تعداد مشکلات تمرینی تأثیر می گذارد، که به نوبه خود بر نمره امتحان تأثیر می گذارد.

در این حالت، واسطه به شما توضیح می دهد که چرا مطالعه بیشتر ساعت منجر به نمره بالاتر آزمون می شود. هرچه یک دانش آموز ساعت بیشتری مطالعه کند، مشکلات تمرین بیشتری را به پایان می رساند. هرچه مشکلات تمرین بیشتر شود، نمره امتحان دانش آموز بالاتر خواهد بود.

با افزودن متغیر میانجی “تعدادی از مشکلات عملی کامل شده”، به توضیح رابطه علت و معلولی بین دو متغیر اصلی کمک می کنیم. بخاطر داشته باشید که تفسیر متغیرهای واسطه ای دشوار است و هنگام نتیجه گیری از آن ها باید دقت شود.

مجری در مقابل واسطه

مهم است که ناظران و میانجی ها را اشتباه نگیرید. برای یادآوری تفاوت، می توانید در رابطه با متغیر مستقل به آن ها فکر کنید.

متغیر واسطه تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می گیرد و بر متغیر وابسته تأثیر می گذارد. بنابراین، این دو متغیر را به هم پیوند می دهد و به توضیح رابطه بین آن ها کمک می کند.

متغیر تعدیل کننده تحت تأثیر متغیر مستقل قرار نمی گیرد، حتی اگر بر متغیر وابسته تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، مهم نیست که چند ساعت مطالعه کنید (متغیر مستقل)، ضریب هوشی شما بالاتر نمی رود.

متغیرهای کنترل

برای آزمایش رابطه علت و معلولی، باید متغیرهای دیگری را نیز درنظر بگیریم که علاقه مند به سنجش تأثیرات آن نیستند، اما ممکن است به طور بالقوه بر نمره امتحانات دانشجویان تأثیر بگذارد.

اینها متغیرهای کنترلی هستند – متغیرهایی که ثابت نگه داشته می شوند تا با نتایج تداخل نداشته باشند.

به عنوان مثال، احتمالاً اگر دانش آموزی احساس بیماری کند، نمره کمتری در امتحان کسب می کند. بنابراین ، “سلامت” را به عنوان یک متغیر کنترل اضافه خواهیم کرد.

Conceptual-framework-control-variable

این بدان معناست که ما باید متغیر “سلامت” را در مطالعه خود ثابت نگه داریم – ما فقط شرکت کنندگان را در روز امتحان از نظر سلامتی شامل خواهیم شد.

نوشته های مشابه

چارچوب نظری

ایجاد چارچوب نظری چارچوب نظری ، تئوری ها توسط محققان برای توضیح پدیده ها، ترسیم ارتباطات و پیش بینی ها…

ضمیمه

پیوست پایان نامه ضمیمه ، پیوست ابزاری مفید برای ارائه اطلاعات اضافی در پایان نامه است. برای اطمینان از طولانی…