اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در پایان نامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

سبک شیکاگو

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

منبع نویسی به سبک شیکاگو

سبک شیکاگو ، راهنمای سبک شیکاگو (چاپ هفدهم) حاوی رهنمودهایی برای دو سبک استناد است: یادداشت ها و کتابشناسی و تاریخ نویسنده.

یادداشت ها و کتابشناسی رایج ترین نوع استناد به سبک شیکاگو و تمرکز اصلی این مقاله است. در علوم انسانی بسیار استفاده می شود. نقل قول ها در پاورقی ها یا پینوشت قرار می گیرد، و در انتها یک کتابشناسی منابع شما را به طور کامل ذکر می کند.

سبک تاریخ نویسنده عمدتا در علوم استفاده می شود. از نقل قول های درون متنی پرانتزی استفاده می کند که همیشه در انتها با یک لیست مرجع همراه است.

 

استناد به منابع با یادداشت

برای استناد به منابع در یادداشت های شیکاگو و شیوه کتابشناسی، در انتهای جمله یا بند، بعد از علامت نگارشی، یک عدد فوقالعاده قرار دهید که مربوط به پاورقی یا پاورقی شماره گذاری شده باشد.

پاورقی ها در پایین هر صفحه ظاهر می شوند، در حالی که حاشیه ها در انتهای متن نشان داده می شوند. یکی یا دیگری را انتخاب کنید و به طور مداوم از آن استفاده کنید.

اکثر برنامه های پردازش کلمه می توانند به صورت خودکار اعداد و یادداشت های نسخه اول را به شما لینک دهند.

یادداشت های کامل در مقابل یادداشت های کوتاه
استنادها می توانند به صورت یادداشت های کامل یا یادداشت های کوتاه باشند. یادداشت های کامل اطلاعات کامل منبع را ارائه می دهند، در حالی که یادداشت های کوتاه فقط شامل نام خانوادگی نویسنده، عنوان منبع و شماره صفحه (های) قسمت ذکر شده است. قاعده معمول این است که برای اولین استناد به هر منبع، یک یادداشت کامل و برای نقل قول های بعدی همان منبع، یک یادداشت کوتاه استفاده کنید.

دستورالعمل ها می توانند در زمینه ها متفاوت باشند، گاهی ممکن است لازم باشد هر بار از یادداشت های کامل استفاده کنید، یا برعکس هر بار از یادداشت های کوتاه استفاده کنید، به شرطی که همه منابع شما در فهرست منابع ذکر شده باشد. اگر مطمئن نیستید کدام قانون را دنبال کنید، بهتر است با مربی خود مشورت کنید.

چندین نویسنده در شیکاگو یادداشت می کنند
هنگامی که یک منبع چندین نویسنده دارد، حداکثر سه نفر را در نقل قول های خود ذکر کنید. وقتی چهار یا بیشتر است، از “et al” استفاده کنید. (به لاتین “و دیگران”).

 

مثال های ذکر استناد به شیکاگو

استناد به پاورقی یا پینوشت شیکاگو همیشه حاوی نام نویسنده و عنوان منبع است. عناصر دیگر با توجه به نوع منبعی که شما استناد می کنید متفاوت است.

اگر به قسمت خاصی از متن مراجعه می کنید، شماره (های) صفحه باید درج شود. عناصر نقل قول با ویرگول از هم جدا می شوند و یادداشت همیشه با یک دوره به پایان می رسد.

 

سبک شیکاگو

سبک شیکاگو – کالج مدیریت

 

ایجاد کتاب شناسی به سبک شیکاگو

در فهرست منابع، منابع کامل برای همه منابع شما ذکر شده است. در انتهای سفارش انجام مقاله شما (قبل از هرگونه ضمیمه) ظاهر می شود.

نام نویسندگان در کتابشناسی معکوس می شود، و منابع با نام خانوادگی نویسنده حروف الفبا می شوند. هر منبع در یک خط جدید ذکر شده است، با یک تورفتگی آویز به منابعی که روی چندین خط قرار دارند، اعمال می شود.

اگر منبعی چندین نویسنده دارد، حداکثر ۱۰ نفر را در فهرست منابع ذکر کنید. در صورت وجود ۱۱ یا بیشتر، هفت مورد اول را لیست کنید و سپس “et al.”

چه زمانی باید کتابشناسی درج شود
اگر منابع خود را با یادداشت های کامل ذکر کرده باشید، درج کتابشناسی اجباری نیست. با این حال، توصیه می شود که در اکثر موارد، به استثنای متون بسیار کوتاه با منابع کم، یکی را نیز در آن بگنجانید.

اگر مطمئن نیستید که یکی از آن ها را وارد کنید، با مربی خود مشورت کنید.

نمونه های کتابشناسی به سبک شیکاگو
مدخل های کتابشناسی با توجه به نوع منبع از نظر قالب متفاوت است. قالب ها و مثال ها برای برخی از انواع منبع های متداول در زیر نشان داده شده است.

 

سبک تاریخ نویسنده شیکاگو

در علوم اجتماعی (اجتماعی) ممکن است به شما گفته شود که به جای آن از سبک تاریخ نویسنده استفاده کنید. در این سبک، نقل قول ها در داخل پرانتز در متن ظاهر می شوند.

برخلاف نقل قول های یادداشت، نقل قول های تاریخ نویسنده برای انواع منبع یکسان به نظر می رسند.

لیست مرجع
نقل قول های تاریخ نویسنده همیشه با یک لیست مرجع همراه است. لیست مرجع شبیه کتابشناسی است: در انتهای متن شما ظاهر می شود و تمام منابع شما را به طور کامل لیست می کند.

تنها تفاوت در این است که سال انتشار دقیقاً بعد از نام نویسنده می آید تا با نقل قول های داخل متن مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال، مرجع کتاب از بالا به سبک تاریخ نویسنده به این شکل است.

نوشته های مشابه

اهمیت آماری

مقدمه ای بر اهمیت آماری اهمیت آماری ، اگر یک نتیجه از نظر آماری قابل توجه باشد، به این معنی…

متغیر تعدیل کننده

متغیر تعدیل کننده ، یک متغیر میانجی (یا واسطه) فرایندی را توضیح می دهد که از طریق آن دو متغیر…