مدیریت

روش دلفی

زمان مطالعه: ۵ دقیقه روش دلفی ، تکنیک دلفی یک فرآیند قوی مبتنی بر ساختار ارتباط گروهی است. این روش برای اولین بار توسط… ادامه مقاله »

مدیریت

نمودار گانت

زمان مطالعه: ۵ دقیقه نمودار گانت ، ابزاری برای مدیریت پروژه است و به ساده‌سازی پروژه‌های پیچیده کمک می‌کند. در واقع نمایه‌ای تصویری از… ادامه مقاله »

مدیریت

انواع اختیارات سازمان

زمان مطالعه: ۵ دقیقه اختیار چیست؟ -انواع اختیارات سازمان انواع اختیارات سازمان ، اختیار به زبان ساده به معنای حق انجام کار یا گرفتن تصمیمی است اختیار نوعی نفوذ یا حق انجام کار، هدایت یا هم آهنگ‌سازی اقدامات دیگران، و استفاده از آزادی عمل شغلی – نه آزادی عمل خود شخص می‌باشد تفویض اختیار موجب می‌شود که تصمیمات از سوی کسانی که با… ادامه مقاله »

1 2 3 8