مقاله مدیریت

بررسی رابطه میان هوش هیجانی با ویژگی های شخصیتی و روحیه کارآفرینی (مورد مطالعه: مهارت آموختگان نظام آموزش های فنی و حرفه ای در استان ایلام)

چکیده: بررسی رابطه میان هوش هیجانی با ویژگی های شخصیتی و روحیه کارآفرینی (مورد مطالعه: مهارت آموختگان نظام آموزش های… نمایش کامل مقاله »

مقاله مدیریت

ارزیابی وضعیت تکریم ارباب رجوع در دانشگاه شیراز و ارائه ی راهکارهایی جهت بهبود آن ( با نگاهی به آموزه های اسلامی )

چکیده براساس آموزه های اسلامی، کارگزاران، خدمتگزاران مردم هستند. لذا تکریم ارباب رجوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در… نمایش کامل مقاله »