اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در پایان نامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

مطالعه موردی

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

مطالعه موردی چیست؟

مطالعه موردی ، یک روش تحقیق است که به طور معمول در علوم اجتماعی و زندگی مشاهده می شود. هیچ تعریف خاصی از تحقیق موردی وجود ندارد. با این وجود، خیلی ساده “یک مطالعه موردی را می توان به عنوان یک مطالعه فشرده در مورد یک فرد، گروهی از افراد یا واحدی تعریف کرد که هدف آن تعمیم بخش های مختلف است”. یک مطالعه موردی نیز به عنوان یک تحقیق فشرده و منظم از یک فرد، گروه، جامعه یا واحد دیگری توصیف شده است که در آن محقق داده های عمیق مربوط به چندین متغیر را بررسی می کند.

محققان توصیف می کنند که چگونه مطالعات موردی پدیده های پیچیده را در محیط طبیعی بررسی می کنند تا درک آن ها را افزایش دهند. در واقع، Sandelowski5 پیشنهاد می کند استفاده از مطالعات موردی در تحقیقات بدین معنی باشد که می توان به ماهیت جامع مراقبت های پرستاری پرداخت. بعلاوه، هنگام توصیف مراحل انجام شده در هنگام استفاده از رویکرد مطالعه موردی، این روش تحقیق به محقق اجازه می دهد تا یک موضوع یا پدیده پیچیده و گسترده را در نظر بگیرد و آن را در یک سوال تحقیق (تحقیق) قابل کنترل قرار دهد. با جمع آوری مجموعه داده های کیفی یا کمی در مورد پدیده، محقق بینش عمیق تری نسبت به پدیده بدست می آورد تا تنها با استفاده از یک نوع داده.

اغلب چندین مورد مشابه وجود دارد که باید در نظر گرفته شود مانند برنامه های آموزشی یا خدمات اجتماعی که از تعدادی مکان ارائه می شود. اگرچه مشابه هستند، اما پیچیده هستند و ویژگی های منحصر به فردی دارند. در این شرایط، ارزیابی چندین مورد مشابه پاسخ بهتری از یک سوال پژوهشی از بررسی تنها یک مورد، از این رو مطالعه چند موردی ارائه می دهد. استک ادعا می کند که پرونده ها به عنوان یک موجودیت گروه بندی می شوند و به آن ها quintain می گویند.

روش مطالعه موردی

مراحل استفاده از روش مطالعه موردی همانند سایر تحقیقات است. اولین مرحله تعریف یک مورد یا شناسایی گروهی از موارد مشابه است که می تواند در یک مطالعه چند موردی گنجانده شود. به طور معمول جستجو برای تعیین آنچه در مورد پرونده (ها) شناخته شده است انجام می شود. این ممکن است شامل مرور ادبیات، ادبیات خاکستری، رسانه ها، گزارش ها و موارد دیگر باشد که در خدمت ایجاد درک اساسی از موارد است و از توسعه سوالات تحقیق اطلاع می دهد. داده ها در مطالعات موردی غالباً ماهیتی کیفی دارند اما نه به طور انحصاری. در مطالعات چند مورد، تجزیه و تحلیل در موارد و در سراسر موارد انجام شده است. مضامین از تجزیه و تحلیل و ادعا در مورد موارد به طور کلی، یا quintain، پدید می آیند.

مزایا و محدودیت های مطالعات موردی

اگر یک محقق بخواهد پدیده خاصی را که ناشی از یک موجود خاص است، مطالعه کند، مطالعه یک مورد تضمین شده است و درک عمیق یک پدیده را فراهم می کند و همانطور که در بالا بحث شد، شامل جمع آوری انواع مختلفی از داده ها است.

با استفاده از یک مطالعه تحقیقاتی چند موردی، می توانید از طریق مقایسه شباهت ها و اختلافات موارد منفرد موجود در این پنج مرحله، درک عمیق تری از موارد را به عنوان یک واحد انجام دهید. شواهد ناشی از مطالعات چند موردی اغلب قویتر و قابل اعتمادتر از تحقیقات تک مورد هستند. مطالعات چند موردی امکان کشف جامع تر سوالات تحقیق و توسعه نظریه را فراهم می کند

با وجود مزایای مطالعات موردی، محدودیت هایی وجود دارد. سازماندهی حجم گسترده داده ها دشوار است و باید استراتژی های تجزیه و تحلیل و ادغام داده ها به دقت مورد بررسی قرار گیرند. همچنین گاهی اوقات وسوسه ای برای دور شدن از کانون تحقیق وجود دارد. گزارش یافته های مطالعات تحقیقاتی چند موردی نیز گاهی اوقات چالش برانگیز است، بخصوص در مورد محدودیت کلمات در برخی از مقالات مجله.

 

مطالعه موردی

مطالعه موردی – کالج مدیریت

نمونه هایی از مطالعات موردی

مثال ۱: روش های کنترل درد کودکان در پرستاران

یکی از نویسندگان این مقاله (AT) از روش مطالعه موردی برای کاوش روش های کنترل درد کودکان در پرستاران استفاده کرده است. این شامل جمع آوری چندین مجموعه داده است.

داده های مشاهده ای برای به دست آوردن تصویری از شیوه های مدیریت واقعی درد.

اطلاعات پرسشنامه در مورد دانش پرستاران در مورد روشهای کنترل درد در کودکان و میزان احساس آنها در کنترل درد در کودکان.

اطلاعات پرسشنامه در مورد چگونگی درک پرستاران از وظایف مدیریت درد.

این مجموعه داده ها به طور جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و سپس ۷ تا ۹ مورد مقایسه قرار گرفتند و نشان دادند که سطح نظری پرستاران بر کیفیت روش های مدیریت درد آن ها تأثیری ندارد. وظیفه در عمل نیز در عملکردهای خود گزارش شده و مشاهده شده تفاوت وجود داشت. روش های واقعی (مشاهده شده) به بهترین رهنمودهای عمل تأیید نمی کند، در حالی که اعمال خود گزارش شده تمایل دارد.

مثال ۲: کیفیت مراقبت از بیماران پیچیده در کلینیک های پرستار-پرستار (NPLC)

نویسنده دیگر این مقاله (RH) برای تعیین کیفیت مراقبت از بیماران با تظاهرات بالینی پیچیده در NPLC ها در انتاریو، کانادا، یک مطالعه چند موردی انجام داده است. سه نوع داده جمع آوری شد از جمله:

مرور اسناد مربوط به مدل NPLC (رسانه، گزارش های سالانه، مقالات پژوهشی، ادبیات خاکستری و قوانین نظارتی).

مصاحبه با پزشکان پرستار (NP) که در پنج NPLC تمرین می کنند تا درک آن ها از تأثیر مدل NPLC بر کیفیت مراقبت ارائه شده به بیماران با چند بیماری را تعیین کند.

ممیزی های نمودار انجام شده در پنج NPLC برای تعیین میزان رعایت رهنمودهای مبتنی بر شواهد برای بیماران دیابتی و حداقل یک بیماری مزمن دیگر.

سه منبع داده جمع آوری شده از پنج NPLC مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مضامین مربوط به کیفیت مراقبت از بیماران پیچیده در NPLC ایجاد شد. مطالعه چند موردی تأیید کرد که پزشکان پرستار ارائه دهندگان مراقبت های اولیه در NPLC هستند و این بر کیفیت مراقبت از بیماران با چند بیماری تأثیر مثبت می گذارد. سیاست های بهداشتی، از جمله عدم افزایش حقوق برای NP ها به مدت ۱۰ سال، منجر به مواردی در استخدام و نگهداری NP ها در NPLC ها شده است. این امر، همراه با منابع ناکافی در جوامعی که NPLC در آن ها مستقر است و آسیب پذیری بالای بیمار در NPLC، تأثیر منفی بر کیفیت مراقبت دارد.

نتیجه

این مثال ها نشان می دهد که چگونه جمع آوری داده ها در مورد یک مورد یا چندین مورد به ما کمک می کند تا پدیده مورد نظر را بهتر درک کنیم. روش مطالعه موردی در خدمت ارائه چارچوبی برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل مسائل پیچیده است. این امر نوری بر ماهیت جامع عمل پرستاری می تاباند و دیدگاهی را ارائه می دهد که از مراقبت های بهتر بیمار خبر می دهد.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

نمونه گیری نظری

نمونه گیری نظری چیست؟ نمونه گیری نظری ، را می توان چنین تعریف کرد: "فرایند جمع آوری داده ها برای…