اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در استارت آپ / توسط

هیئت مدیره

زمان مطالعه: ۷ دقیقه

هیئت مدیره ، یکی از چندین نامی است که برای نشان دادن گروهی از افراد که مسئولیت اداره یک سازمان، شرکت یا دیگر نهاد مشابه را بر عهده دارند استفاده می شود. هیئت مدیره یک نیاز قانونی برای تعدادی از اشکال مختلف سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی است.

به هیئت مدیره سازمان شما ممکن است، هیئت امنا، کمیته، کمیته مدیریت، شورا، هیئت حاکمه، نهاد مسئول یا یکی از انواع مختلف دیگر اسامی بسته شود، بسته به شکل قانونی یا قانون اساسی سازمان شما. افرادی که در این هیئت خدمت می کنند ممکن است اعضای این هیئت، مدیران، اعضای کمیته، مدیران غیر اجرایی یا معتمد نامیده شوند.

هیئت مدیره چیست؟

هر خیریه دارای یک هیئت حاکمه است (که اغلب هیئت مدیره نامیده می شود) که مسئولیت کلی کار خود را بر عهده می گیرد. این هیئت مسئولیت اداره یک موسسه خیریه را بر عهده دارد – اطمینان حاصل کند که به طور موثر و به درستی اداره می شود و اهداف کلی خود را که در سند حاکمیت آن مشخص شده است برآورده می کند.

یک هیئت مدیره را همیشه نمی توان یک هیئت نامید: نام های دیگر شامل کمیته مدیریت، شورا، کمیته اجرایی، هیئت امنا، هیئت رئیسه یا دوره دیگر است. نام هیئت حاکمه معمولاً در سند حاکمیت آن مشخص می شود.

این هیئت متولیانی است که با هم کار می کنند و مسئولیت خیریه را به طور کلی بر عهده دارند. متولی بودن یک نقش رسمی است. برخی از خیریه ها ممکن است از اصطلاح متولی استفاده نکنند اما ممکن است از اصطلاح دیگری مانند عضو کمیته یا مدیر استفاده کنند: آنچه مهم است نقش است نه عنوان.

اگرچه سازمان های خیریه و هیئت ها از نظر اندازه و ساختار تفاوت زیادی دارند، اما همه معتمدان و همه هیئت ها برخی از نقش ها و مسئولیت های اساسی را دارند.

هیئت مدیره چگونه اداره می شود؟

اداره یک موسسه خیریه به معنای اطمینان از جهت دهی طولانی مدت آن، پیشبرد اهداف یا اهداف آن همانطور که در سند حاکمیت آن ذکر شده است، اطمینان از اینکه به طور موثر و صحیح با تعهدات قانونی و سایر تعهدات انجام شده اداره می شود، و در مقابل افراد دارای علاقه یا یک مسئولیت پاسخگو است.

بیشتر کارهای این هیئت در جلسات انجام می شود که متولیان امر به طور جمعی عمل می کنند. هیئت ها معمولاً در جلسات بر روی موضوعات بزرگ تمرکز می کنند، تصمیمات اساسی می گیرند، فعالیت ها را کنترل می کنند و سپس کارهای روزمره را به دیگران – کارمندان، داوطلبان، کمیته های فرعی یا معتمدان منصرف می کنند.

در موسسات خیریه کوچک، هیئت مدیره احتمالاً در مسائل روزمره و همچنین در امور حاکمیت دخیل هستند. در این موسسات خیریه، متولیان باید بین زمانی که روی مسائل روز کار می کنند و زمانی که روی مسائل حاکمیتی کار می کنند، تفاوت قائل شوند تا اطمینان حاصل شود که هیئت مدیره وظایف کلی خود را انجام می دهد.

متولیان فردی به عنوان بخشی از این هیئت فعالیت می کنند و تصمیم می گیرند. آن ها به هر تصمیم جمعی مقید هستند. آن ها فقط درصورتی که از سوی همین هیئت مجاز به انجام این کار شوند می توانند خود به خود اقدام کنند.

هیئت مدیره به طور موثر توسط:

تمرکز بر مسئولیت های حکمرانی آن ها

روشن بودن اینکه چه کسی از طرف خیریه برای انجام کار خود کار می کند – کارمندان، داوطلبان و در موسسات خیریه کوچکتر، معتمدان فردی – و برقراری روابط خوب با آن ها

 اطمینان از اینکه هیئت مدیره خود به طور موثر عمل می کند.

مسئولیت های هیئت مدیره چیست؟

۱٫ پیشبرد اهداف کلی خیریه، همانطور که در سند حاکمیت آن مشخص شده است، و تعیین جهت و استراتژی آن – به عنوان مثال، با توسعه برنامه ها و استراتژی ها و نظارت بر پیشرفت.
۲٫ اطمینان از کار خیریه موثر، مسئولانه و قانونی است – به عنوان مثال، با استفاده از سیاست ها و رویه ها و سیستم هایی برای نظارت و ارزیابی کار خیریه.
۳٫ حفاظت از منابع مالی، منابع و دارایی و اطمینان از اینکه آن ها برای پیشبرد اهداف خیریه استفاده می شوند – به عنوان مثال، با بیمه و مستند سازی دارایی ها، حفظ سیستم های مالی، نظارت بر درآمد و هزینه ها و اطمینان از اینکه خیریه از نظر مالی پایدار یا قابل دوام است.
۴٫ “پاسخگو” بودن نسبت به کسانی که علاقه مند یا سهیم هستند یا خیریه را تنظیم می کنند – به عنوان مثال، با تهیه گزارش ها و حساب های سالانه و مشاوره با سهامداران. (پیوند به خطر؟)
۵٫ روشن بودن افرادی که از طرف خیریه کار می کنند – معتمدین، ​​کارمندان، داوطلبان – ایجاد و رعایت مرزهای بین نقش اداره هیئت مدیره و امور عملیاتی یا روزمره.
۶٫ اطمینان از اینکه هیئت مدیره به طور مثر عمل می کند – به عنوان مثال، اطمینان از دریافت گزارش ها و مشاوره های صحیح، با برنامه ریزی استخدام و معرفی معتمدان، ارائه پشتیبانی و آموزش به متولیان یا انجام بررسی ها یا ارزیابی های مربوط به اثربخشی هیئت مدیره.

جلسه هیئت مدیره چیست؟

جلسه هیئت مدیره، جلسه رسمی هیئت مدیره یک سازمان و هر مهمان دعوت شده است که در فواصل زمانی مشخص و در صورت لزوم برای بررسی عملکرد، در نظر گرفتن مسائل سیاست، رسیدگی به مشکلات عمده و انجام امور حقوقی هیئت مدیره تشکیل می شود. به ریاست رئیس سازمان، حد نصاب، قوانین و مسئولیت های جلسات هیئت مدیره در توافق نامه های عملیاتی سازمان ثبت می شود و ممکن است نیاز به نیازهای دولت داشته باشد. سابقه نهایی و تأیید شده برای جلسه هیئت مدیره، صورت جلسه نامیده می شود، یک سند حقوقی است که طبق قوانین حاکم بر عملکرد آن هیئت منتشر می شود.

وظایف اعضای هیئت مدیره شرکت

افرادی که برای عضویت در هیئت مدیره یک شرکت انتخاب می شوند مسئولیت کلی فعالیت های شرکت را بر عهده دارند. یک هیئت مدیره شرکت مسئولیتی در قبال تصمیم گیری روزمره ندارد. تصمیمات روزانه توسط مدیران و مدیران شرکت اتخاذ می شود. افسران شرکتی افرادی هستند که ریاست بخش ها را بر عهده دارند و این مدیران مسئول اداره تجارت هستند.

به این روش فکر کنید: هیئت مدیره مانند یک خلبان هواپیمایی در سطح ۳۰،۰۰۰ فوت کار می کند، بر همه چیز نظارت می کند، تصویر بزرگ را می بیند و در صورت لزوم مسیر را تغییر می دهد. در حالی که کارمندان در زمین کار می کنند، مدیران در سطح ۱۰۰۰ پا کار می کنند.

سهامداران

هیئت مدیره از طرف سهامداران تصمیم می گیرد تا سیاست های کلی را اتخاذ کند و نظارت را انجام دهد. هیئت مدیره نسبت به سهامداران وظیفه امانت داری دارد. یعنی هیئت مدیره وظایف مالی و سایر مسئولیت های خود را برای ادامه کار شرکت دارد، بنابراین سهامداران ضرر نمی کنند.

آیین نامه شرکت

یک هیئت مدیره شرکتی دارای قدرت و مسئولیت بزرگی است. وظایف خاص هیئت مدیره و اعضای جداگانه هیئت مدیره، کمیته ها و افسران توسط آیین نامه شرکت تعیین شده است.

وظایف اولیه اعضای هیئت مدیره

مسئولیت امانتداری

همانطور که در بالا ذکر شد، اعضای هیئت مدیره شرکت مسئولیت امانت داری در مراقبت از امور مالی و الزامات قانونی شرکت را دارند. آن ها باید با حسن نیت و با درجه مراقبت معقول عمل کنند و هیچ تضاد منافعی نداشته باشند. یعنی منافع شرکت باید بر منافع شخصی اعضای هیئت مدیره اولویت داشته باشد.

ماموریت و چشم انداز

اعضای هیئت مدیره وظیفه تعیین مأموریت شرکت را دارند و اطمینان می دهند که کلیه اقدامات مربوط به آن مأموریت بوده و از آن پیروی می کنند. هیئت مدیره می تواند مأموریت را تغییر دهد، اما فقط پس از مشورت دقیق. تمام شرکت های بزرگ بیانیه های مأموریت دارند و ایجاد بیانیه مأموریت باید یکی از اولین مواردی باشد که هیئت مدیره یک کسب و کار کوچک باید برطرف کند.

نظارت

هیئت مدیره شرکت ها در تصمیم گیری های روزمره شرکت نمی کنند. در عوض، آن ها سیاست کلی را براساس مأموریت و چشم انداز شرکت تنظیم می کنند، و یک عملکرد نظارتی، بازبینی اقدامات افسران و مدیران شرکت ها را اعمال می کنند.

نشست سالانه

در جلسه سالانه شرکت، هیئت مدیره سود سالانه را اعلام می کند، بر انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت نظارت می کند، افسران و مدیران کلیدی را انتخاب یا انتصاب می کند و در صورت لزوم، آیین نامه را اصلاح می کند.

یک عضو هیئت مدیره خوب چه شکلی است؟

تخصص در زمینه خاصی که می تواند به شرکت شما کمک کند. به عنوان مثال، بسیاری از شرکت ها شامل یک وکیل و یک مشاور مالی در هیئت مدیره خود هستند.

تجربه رهبری و مدیریت، به ویژه در مشاغل مرتبط. به عنوان مثال، اگر تجارت شما در یک زمینه فنی مانند رایانه است، باید افرادی داشته باشید که در آن منطقه تجارت می کنند. آن ها دیگران را می شناسند که می توانند به شما کمک کنند، و ویژگی های مدیریت و عملکرد تجارت را درک می کنند.

تعهد به تجارت. اعضای هیئت مدیره باید به تجارت و ادامه رفاه آن علاقه مند باشند. آن ها نباید فقط برای پول یا منافع شخصی خدمت کنند. شما نمی خواهید به اعضای هیئت مدیره خود پرداخت کنید.

وقت و انرژی برای اختصاص دادن به وظایف هیئت مدیره. از اعضای هیئت مدیره انتظار می رود که وقت خود را برای آماده سازی و شرکت در جلسات هیئت مدیره و حضور در کمیته های اضافی صرف کنند.

یکپارچگی و عدم تضاد منافع. اعضای هیئت مدیره باید بیانیه تعارض منافع را امضا کنند و آن ها باید در جهت منافع کسب و کار عمل کنند، نه منافع فردی یا تجاری خود. به عنوان مثال، یک عضو هیئت مدیره که از خدمات خود در هیئت مدیره سود می برد، ممکن است کل شرکت را به خطر بیندازد.

امکان جمع آوری پول برای شرکت. در صورت انتخاب یک یا چند عضو هیئت مدیره که تجربه جذب سرمایه برای راه اندازی یا گسترش کسب و کار را دارند، کسب و کار شما می تواند یک مزیت قابل توجه داشته باشد.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

پایان نامه چیست؟

پایان نامه چیست؟ پایان نامه چیست؟ ، قبل از ثبت نام در دوره کارشناسی ارشد، مهم است که بدانید پایان…