اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در پایان نامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

بخش روش های APA

زمان مطالعه: ۷ دقیقه

نحوه نوشتن بخش روش های APA

بخش روش های APA ، بخش روش های مقاله سبک APA جایی است که شما به طور دقیق نحوه مطالعه خود را گزارش می کنید. مقالات پژوهشی در علوم اجتماعی و طبیعی اغلب از سبک APA پیروی می کنند. این مقاله بر گزارش روش تحقیق کمی متمرکز است.

در بخش روش های APA، شما باید اطلاعات کافی را برای درک و تکثیر مطالعه خود، از جمله اطلاعات دقیق در مورد نمونه، اقدامات و روش های استفاده شده، گزارش دهید.

ساختار بخش APA روش ها

عنوان اصلی “روش ها” باید متمرکز شود، با حروف پررنگ و بزرگ نوشته شود. زیرعنوان های این بخش به صورت چپ تراز، با حروف بزرگ و به صورت عنوان قرار دارند. همچنین می توانید عناوین سطح پایین را در این زیرشاخه ها اضافه کنید، به شرط آنکه از سبک های عنوان APA پیروی کنند.

برای ساختار بخش روش های خود، می توانید از زیر عنوان های “شرکت کنندگان”، “مواد” و “رویه ها” استفاده کنید. این عناوین اجباری نیستند – هدف شما این است که بخش روش های خود را با استفاده از زیرعنوان هایی که برای مطالعه خاص شما منطقی است سازماندهی کنید.

توجه داشته باشید که همه این مباحث لزوماً مربوط به مطالعه شما نخواهند بود. به عنوان مثال، اگر نیازی به حذف انحصاری یا روش های تعیین مشارکت کنندگان به شرایط مختلف نداشتید، لازم نیست این مراحل را گزارش کنید.

APA همچنین دستورالعمل های گزارشگری خاصی را برای انواع مختلف طراحی تحقیق ارائه می دهد. این موارد به شما می گویند دقیقاً آنچه را که برای طرح های طولی، مطالعات تکثیر، طرح های آزمایشی و غیره باید گزارش دهید. اگر مطالعه شما از طراحی ترکیبی استفاده می کند، برای مطالعه روش های مختلف با دستورالعمل های APA مشورت کنید.

توضیحات دقیق رویه هایی که در متن اصلی شما نمی گنجد را می توان در مطالب تکمیلی قرار داد (به عنوان مثال، دستورالعمل ها و وظایف دقیق ارائه شده به شرکت کنندگان، استراتژی تحلیلی کامل شامل کد نرم افزار یا شکل ها و جداول اضافی).

شرکت کنندگان

با گزارش مشخصات نمونه، روش های نمونه گیری و اندازه نمونه، قسمت روش ها را شروع کنید.

مشخصات شرکت کننده یا موضوع

هنگام بحث درباره افرادی که در تحقیق شرکت می کنند، می توان از اصطلاحات توصیفی مانند “شرکت کنندگان”، “افراد” و “پاسخ دهندگان” استفاده کرد. برای تحقیقات حیوانی غیر انسانی، “موضوع” مناسب تر است.

تمام مشخصات جمعیتی مربوط به شرکت کنندگان خود را مشخص کنید. این ممکن است شامل سن، جنس، گروه قومی یا نژادی، هویت جنسیتی، سطح تحصیلات و وضعیت اقتصادی اجتماعی باشد. بسته به موضوع مطالعه شما، سایر ویژگی ها مانند وضعیت تحصیلی یا مهاجرت یا ترجیح زبان نیز ممکن است مرتبط باشد.

اطمینان حاصل کنید که این خصوصیات را تا جای ممکن دقیقاً گزارش دهید. این به خواننده کمک می کند تا درک کند که نتایج شما تا کجا ممکن است به افراد دیگر تعمیم داده شود.

دستورالعمل های APA تأکید دارند که در مورد شرکت کنندگان از زبان بدون تعصب استفاده می شود، بنابراین استفاده از اصطلاحات فراگیر و مناسب ضروری است.

 

بخش روش های APA

بخش روش های APA – کالج مدیریت

 

روش های نمونه گیری

نحوه انتخاب شرکت کنندگان و کلیه معیارهای ورود و خروج را مشخص کنید. روش نمونه گیری استفاده شده را به طور مناسب شناسایی کنید. به عنوان مثال، فقط در صورتی که به هر عضوی از جمعیت مربوطه دسترسی داشته باشید، باید نمونه ای را تصادفی برچسب گذاری کنید.

از بین همه افرادی که برای شرکت در مطالعه شما دعوت شده اند، به درصدی که واقعاً انجام داده است توجه داشته باشید (اگر این داده ها را دارید). علاوه بر این، گزارش دهید که آیا شرکت کنندگان توسط خودشان یا توسط موسسات خود انتخاب شده اند (به عنوان مثال، مدارس ممکن است داده های دانش آموزان را برای اهداف تحقیق ارسال کنند).

جبران خسارت (به عنوان مثال، اعتبار دوره یا پول) که به شرکت کنندگان ارائه شده است را شناسایی کنید و هرگونه مصوبات هیئت مدیره بازبینی و استانداردهای اخلاقی را دنبال کنید.

اندازه و قدرت نمونه

اندازه نمونه (برای هر شرط) و قدرت آماری را که امیدوارید به دست آورید، و همچنین هر تحلیلی که برای تعیین این اعداد انجام داده اید، جزئیات دهید.

مهم است که نشان دهید مطالعه شما دارای قدرت آماری کافی برای یافتن اثرات در صورت وجود است.

بعلاوه، بیان کنید که آیا نمونه نهایی شما با نمونه مورد نظر متفاوت است. تفسیر شما از نتایج مطالعه باید فقط بر اساس نمونه نهایی شما باشد تا نمونه مورد نظر شما.

مواد

ابزارها و تکنیک هایی را که برای اندازه گیری متغیرهای مربوطه استفاده کرده اید بنویسید. تا آنجا که ممکن است دقیق باشید تا تصویری کامل از تکنیک های خود داشته باشید.

اقدامات اولیه و ثانویه

معیارهای نتیجه اولیه و ثانویه را که به شما کمک می کند به سوالات تحقیق اولیه و ثانویه خود پاسخ دهید، مشخص کنید.

تمام ابزارهای مورد استفاده در جمع آوری این اندازه گیری ها و سازه ای که آن ها اندازه گیری می کنند را مشخص کنید. این ابزارها ممکن است شامل سخت افزار، نرم افزار یا آزمایشات، مقیاس ها و موجودی کالا باشند.

. برای استناد به سخت افزار، شماره مدل و سازنده را نشان دهید.
. برای استناد به نرم افزارهای رایج (به عنوان مثال، Qualtrics)، نام کامل را به همراه شماره نسخه یا URL وب سایت ذکر کنید.
. برای استناد به تست ها، مقیاس ها یا موجودی ها، به کتابچه راهنما یا مقاله ای که در آن چاپ شده است مراجعه کنید.

همچنین ذکر تعداد موارد و ارائه یک یا دو مورد به عنوان مثال مفید است.

اطمینان حاصل کنید که تنظیمات (به عنوان مثال، وضوح صفحه) هر دستگاه تخصصی مورد استفاده را گزارش دهید.

برای هر ابزار مورد استفاده، اقدامات زیر را گزارش کنید:

قابلیت اطمینان: روش چگونه از نظر سازگاری داخلی یا قابلیت اطمینان مجدد آزمون، چیزی را بطور مداوم اندازه گیری می کند.
اعتبار: روش دقیقاً چه چیزی را از نظر اعتبار سازه یا معیار اندازه گیری می کند.

ارائه یک یا دو مورد به عنوان مثال برای نظر سنجی، پرسشنامه و مصاحبه نیز مفید است.

کیفیت اندازه گیری ها

تمام روش هایی را که برای اطمینان از کیفیت اندازه گیری های خود استفاده کرده اید، مرور کنید.

اینها ممکن است شامل موارد زیر باشد:

. آموزش محققان برای جمع آوری قابل اعتماد داده ها،
. با استفاده از چند نفر برای ارزیابی (به عنوان مثال مشاهده یا کدگذاری) داده ها،
. ترجمه و ترجمه مجدد مواد تحقیقاتی،
. با استفاده از مطالعات آزمایشی، مواد خود را روی نمونه های غیر مرتبط آزمایش کنید.
برای داده هایی که از نظر ذهنی کدگذاری شده اند (برای مثال، طبقه بندی پاسخ های باز)، نمرات قابلیت اطمینان interrater را گزارش دهید. این به خواننده می گوید که چطور هر پاسخ توسط چندین ارزیابی کننده رتبه بندی شده است.

روش

گزارش کلیه روش های اعمال شده برای مدیریت مطالعه، پردازش داده ها و تجزیه و تحلیل داده های برنامه ریزی شده.

روش های جمع آوری داده ها و طراحی تحقیق

روش های جمع آوری داده ها به حالت کلی ابزارها اشاره دارد: نظرسنجی ها، مصاحبه ها، مشاهدات، گروه های متمرکز، تصویربرداری عصبی، آزمایش های شناختی و غیره. به طور خلاصه نحوه جمع آوری اطلاعات لازم را خلاصه کنید.

تمام رویه هایی را که برای اجرای نظرسنجی ها، آزمایش ها، ضبط های فیزیکی یا دستگاه های تصویربرداری اعمال کرده اید، با جزئیات کافی شرح دهید تا شخص دیگری بتواند تکنیک های شما را تکرار کند. اگر رویه های شما بسیار پیچیده است و نیاز به توصیف طولانی دارد (به عنوان مثال، در مطالعات تصویربرداری عصبی)، این جزئیات را در مواد تکمیلی قرار دهید.

برای گزارش طراحی تحقیق، به چارچوب کلی خود برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها توجه داشته باشید. بیان اینکه آیا شما از یک طرح آزمایشی، نیمه آزمایشی، توصیفی (مشاهده ای)، همبستگی و / یا طولی استفاده کرده اید. همچنین توجه داشته باشید که آیا از بین سوژه ها یا از درون سوژه ها استفاده شده است.

برای مطالعات چند گروهی، جزئیات مربوط به طراحی و روش زیر را نیز گزارش کنید:

. نحوه شرکت کنندگان در شرایط مختلف (به عنوان مثال، تصادفی سازی)،
. دستورالعمل های داده شده به شرکت کنندگان در هر گروه،
. مداخلات برای هر گروه،
. تنظیم و طول هر جلسه (جلسات).

توصیف کنید که آیا از هیچ پوششی برای پنهان کردن تعیین وضعیت (به عنوان مثال، دارونما یا شرایط دارویی) از شرکت کنندگان یا مدیران تحقیق استفاده شده است. استفاده از پوشش در یک مطالعه چند گروهی با کاهش تعصب اعتبار داخلی را تضمین می کند. توضیح دهید که این پوشش چگونه اعمال شده و آیا اثربخشی آن ارزیابی شده است.

تشخیص داده

تمام مراحل انجام شده برای موشکافی یا پردازش داده ها را پس از جمع آوری مشخص کنید.

این شامل موارد زیر است:

. روش های شناسایی و حذف پرتها،
. تبدیل داده ها برای عادی سازی توزیع ها،
. استراتژی های جبران خسارت برای غلبه بر ارزش های از دست رفته.

برای اطمینان از اعتبار بالا، باید جزئیات کافی در اختیار خواننده خود قرار دهید تا بفهمد چگونه و چرا داده های خام خود را به این روش های خاص پردازش یا تغییر داده اید.

استراتژی های تحلیلی

بخش روش ها نیز جایی است که شما روش های تجزیه و تحلیل آماری خود را توصیف می کنید، اما نتایج آن ها را توضیح نمی دهید. نتایج آن ها در بخش نتایج گزارش شده است.

این رویه ها باید برای همه فرضیه های اولیه، ثانویه و اکتشافی بیان شود. در حالی که فرضیه های اولیه و ثانویه مبتنی بر یک چارچوب نظری یا مطالعات گذشته هستند، فرضیه های اکتشافی براساس داده هایی که تازه جمع آوری کرده اید هدایت می شوند.

نمونه ای از بخش روش های APA

این مثال حاشیه ای روش هایی را برای یک بررسی همبستگی توصیفی در رابطه بین دینداری و اعتماد به علم در ایالات متحده گزارش می کند. برای توضیح در مورد هر قسمت، بر روی هر قسمت حرکت کنید.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

نوع تحقیق

انواع اصلی تحقیق مقایسه شده است نوع تحقیق ، هنگامی که شما شروع به برنامه ریزی یک پروژه تحقیقاتی، توسعه…

اعتبار

چهار نوع اعتبار اعتبار ، برای ارزیابی اعتبار معیار، شما همبستگی بین نتایج اندازه گیری خود و نتایج اندازه گیری…