درباره کالج مدیریت

کالج مدیریت

کالج مدیریت از آغاز تا به حال

کالج مدیریت به دنبال هدف خود که پایگاه جامع رشته مدیریت است رفته ایم. این هدف از سال ۱۳۹۳ آغاز گردید. جمعی از دانشجویان رشته مدیریت گرد هم آمده ایم و توانستیم یک تیم از نخبگان را به دور هم جمع آوری کنیم. این تیم بدنبال تحقیق و پژوهش فراوان در رشته مدیریت بود و هدف خود را تحقیق و پژوهش معرفی کرد. سعی بر آن شد تا بتوانیم زمینه های مختلف پژوهشی نظیر : آموزش انجام پایان نامه ، انجام مقاله و دوره های مقاله نویسی و پایان نامه نویسی را در این سایت ارائه کنیم. تلاشهایمان در ویدئوهای آموزشی ببار نشست و بازدیدهای بسیاری در کانال آپارات داشته ایم.یک نمونه از ویدئوها در یک ماه ۴۵۰۰ بار بازدید داشت که برای اولین بار رکورد را شکست و ما را مصمم تر از قبل کرد.

 نیاز دانشجویان رشته مدیریت

با توجه به بررسی سطوح گوناگون دانشجویان رشته مدیریت و نیازهای پژوهشی، آن چیزی که بیش ترین اهمیت را داراست:

۱-روش تحقیق در کار پژوهشی

۲- استفاده مناسب از نرم افزارهای آماری

۳- آموزش نرم افزارها

۴- شیوه نگارش مقاله (مقاله نویسی)

۵- شیوه نگارش پایان نامه (پایان نامه نویسی)

کالج مدیریت – خدمات

کالج مدیریت با هدف توسعه دانش رشته مدیریت در زمینه انجام مقاله ، استخراج مقاله از پایان نامه ، نگارش مقاله isi ، خدمات ترجمه تخصصی مقاله ، آموزش انجام پایان نامه مدیریت ، چاپ مقاله علمی پژوهشی داخلی خدمات ارائه می کند. خدمات دیگری نیز شامل: آموزش مقاله نویسی ، آموزش پایان نامه نویسی ، آموزش دورس مدیریتی و  آموزش نرم افزارهای کاربردی در انجام پایان نامه و مقاله است. آموزش ها توسط تیم کالج مدیریت تهیه شده است و سعی بر آن است بتوان به وسیله این آموزش های رایگان سطح تحقیق و پژوهش را در کشور بالا برد. تا بدین وسیله ذکات علم خود را با ترویج هر په بیشتر آن پرداخت کنیم. امید است ثمره خوبی ببار بیاورد.