/ در روش تحقیق / توسط

مقیاس ترتیبی یا رتبه‌ای ordinal scale

زمان مطالعه: 1 دقیقه

در مقیاس رتبه ای نه تنها تفاوت کیفی متغیر ها مشخص می شود. ( مانند مقیاس اسمی) بلکه برتری و یا کمتری مقدار ودرجه، صفت مورد بررسی نیز نشان داده می شود.

بدین معنا که افراد مورد مطالعه از نظر صفت مورد نظر، از بیشترین تا کمترین مقدار آن صفت درجه بندی و مرتبه هر فرد نسبت به دیگران مشخص می شود.

 

مثال:

پنج ویژگی زیر را در مورد یک شغل بر حسب درجه اهمیت آن ها رتبه بندی کنید. برای مهم ترین عنصر عدد1  را در نظر بگیرید و آن ها را به ترتیب با اعداد 1و2و3و4و5 رتبه بندی کنید.

 

 

1- ایجاد ارتباط با دیگران

2- به کارگرفتن مهارت های مختلف

3- انجام کل کار از ابتدا تا انتها

4- خدمت به دیگران

5- کارکردن به صورت مستقل

 

 

این مقیاس نه تنها می تواند تفاوت میان مقوله ها رامشخص کند، بلکه ترتیب تفاوت ارجحیت هر مقوله را از نظر پاسخگویان مشخص می سازد.

 

اما به هر حال مقیاس ترتیبی قادر به تعیین مقدار تفاوت بین رتبه های داده شده نیست.به طور مثال  در ویژگی های شغل، اولین ویژگی ترجیحی ممکن است با تفاوت جزئی از دومین ترجیح مشخص شده باشد. در حالی که سومین ویژگی شاید با تفاوت بسیار زیاد نسبت به چهارمی مشخص شده باشد.

نوشته های مشابه

بازار خاکستری و تاثیر آن بر کالاهای مشابه داخلی با توجه به تورم و فرهنگ (مطالعه موردی شهر تهران)

چکیده:  با توجه به اوضاع اقتصادی حال حاضر در جهان بازارهای خاکستری از اهمیت خاصی برخوردار گشته اند. و به…

بررسی عوامل موثر اقتصادی بر نابرابری درآمدی (شاخص ضریب جینی) در ایران

چکیده: یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی گسترش عدالت بوده که توزیع مناسب درآمدها در جامعه، یکی ازبرجسته ترین جنبه…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × یک =