/ در روش تحقیق / توسط

فراتحلیل در آموزش انجام پایان نامه

زمان مطالعه: 4 دقیقه

ورود به عرصه فراتحلیل، گام نهادن به سرزمینی جدید در خانواده دانش است. اما فقر روش‌شناسی درست و علمی در این عرصه، تصویر مه‌آلودی را در مقابل پژوهشگران به نمایش می‌گذارد.ما در این مطلب شما را با این روش کاربردی آشنا خواهیم کرد.

روش  فرا تحلیل

انباشت دانش به مدد تکنولوژی کنونی بحرانی را ایجاد نموده است که این بحران عمدتاً حجم زیاد و پراکندگی بیش از حد انتشارات علمی، حتی در یک موضوع خاص و پرداختن به ابعاد گوناگون یک مسئله پژوهشی از منظرهای مختلف است . این بحران موجب دشواری یافتن دانش عینی و کاربردی از میان انبوه اطلاعات پژوهشی می شود و این درحالی است که هدف از پژوهش علمی حصول به دانش عینی و نتایج کاربردی از خلال همه این پژوهش هاست. برخی از پژوهشهای حوزه های مختلف علوم ممکن است اولاً فاقد اعتبار علمی باشند و حتی به عقیده برخی صاحبنظران، هیچ پژوهشی نیست که از هر جهت معتبر باشد ثانیاً بسیاری از پژوهش ها چنان گزارش شده و می شوند که قابلیت تعمیم پذیری و تکرار آنها عملاً ممکن نباشد. گاهی پژوهشگران روش ها و یافته های خود را آن قدر کم مایه و بدون ساختار گزارش می کنند که خواننده قادر به قضاوت درباره کفایت یا بی کفایتی این روش ها و معتبر یا نامعتبر بودن یافته ها نیست. به علاوه، تفاوت در کیفیت مطالعات، یکدست نبودن شیوه و رویکرد کار پژوهشی، تفاوت و حتی تناقض در یافته ها، انجام پژوهش های بسیار درباره یک مسئله پژوهشی، همه و همه بر این بحران دامن می زنند.

فراتحلیل به جای اعتماد بر آزمون های معناداری آماری، بر فاصله اطمینان اتکا دارد؛ زیرا استفاده از انواع آزمون های معناداری آماری در پژوهش های مختلف منجر به خطاهای جدی می شود. تفاوت در نتایج پژوهشها ممکن است تصادفی یا به علت بی دقتی روش های به کاررفته در پژوهش ها و یا تفاوت های سیستماتیک موجود در ویژگی های منحصربه فرد هر مطالعه باشد. فراتحلیل اشتباهات آماری را تصحیح و با بررسی نتایج پژوهش ها، برآوردی از روابط واقعی بین متغیرهای مستقل و وابسته را در جامعه آماری به دست می دهد.

تعریف روش فرا تحلیل

اصطلاح فراتحلیل را اولین بار گلاس (Glass) رئیس انجمن تحقیقات آموزشی امریکا در سال ۱۹۷۶ به کار برد. به منظور ارائه تعریفی از فرا تحلیل اجازه دهید عناصر تشکیل دهنده آن را مورد بررسی قرار دهیم. تحلیل، عبارت است از شکستن کل به قسمت های مختلف به منظور تعیین ماهیت آن. این عمل در تحلیل آماری، با قرار دادن اجزاء در درون ترکیب ها برای نشان دادن عوامل مورد پژوهش انجام می شود. در روش فراتحلیل هر دو فعالیت به کار برده می شود: ابتدا از طریق شکستن اجزاء کل به ماوراء و فراتر از کل اولیه می رسیم و سپس تحلیل اولیه صورت می گیرد. سرانجام تحلیل ترکیب شده ثانویه اطلاعاتی را نشان می دهند که اطلاعات اولیه نشان نمی دهند، به عبارت دیگر در فراتحلیل ابتداء اطلاعات از منابع اولیه استخراج، سپس با یکدیگر ترکیب می شوند سرانجام یک کل جدید حاصل می شود.

فرا تحلیل روش مهارتی است که در آن از روش های آماری و ریاضی استفاده می شود و درباره کیفیت تحقیق پیش داوری نمی شود. در واقع فراتحلیل را می‌توان تحلیل تحلیل‌ها یا پژوهش کردن روی مجموعهٔ پژوهش‌ها تعریف کرد.

  برای انجام فرا تحلیل ابتدا باید حوزه ای انتخاب شود که نتایج مطالعات در آن حوزه دو پهلو و مشکوک باشد، سپس مراحل زیر به ترتیب پیگیری شود :

  • شناسایی نتایج پژوهش ها
  • ترکیب نتایج پژوهش های انتخاب شده و مقایسه آن ها با یکدیگر
  • ارزشیابی نتایج فراتحلیل به منظور کاهش خطا.

فرا تحلیل شکاف های موجود در پیشینه، در دانش و برخی موارد، ضعف های نظری را آشکار می کند و برای تعیین نقاط قوت تحقیق بینش کافی را ایجاد می کند .

کاربرد و هدف روش تحقیق فرا تحلیل

شواهد حاکی از آن است که فراتحلیل، روش پذیرفته‌شده‌ای است وکاربرد آن در علوم انسانی رو به فزونی می‌باشد. با توجه به اینکه تعداد پژوهشهای انجام شده در زمینه علوم انسانی قابل توجه می‌باشد ضروریست که با انجام پژوهش‌های فراتحلیل زمینه کاربست دقیق و علمی یافته‌ها را در جامعه فراهم آورد.

هدف از فراتحلیل این است که چگونه می توان نتایج پژوهش های انجام شده و نظریه های صورت بندی شده را درعمل به کار برد. رویکردی که با ادغام و ترکیب پژوهش ها تحت عنوان فراتحلیل توجه دارد، چیزی بیش از روش برای تحلیل داده ها نیست که در آن داده های متعلق به تجارب افراد به صورت کمی خلاصه می شود به عبارت دیگر فراتحلیل مهارتی است که در آن از روش های آماری و ریاضی استفاده می شود و دربارۀ کیفیت تحقیق پیش داوری نمی شود.

به طور ساده هدف روش فرا تحلیل نشان دادن شیوه تفکر در ترکیب پژوهش ها با استفاده از روش های آماری است. به عبارت دیگر فرا تحلیل روشی است که به کمک آن می توان تفاوت های موجود در پژوهش های انجام شده را استنتاج کرد و در دستیابی به نتایج کلی و کاربردی از آن بهره مند شد.

ویژگی های فرا تحلیل

 ویژگی های اصلی فرا تحلیل را می توان به طور خالصه به شرح زیر بیان کرد:

  1. فرا تحلیل مفید به روش خاص آماری نیست؛ دارای ماهیت کمّی و چند روشی است.
  2. درباره کیفیت پژوهش های مورد بررسی، پیش داوری نمی کند.واحد تحلیل آن مطالعات انفرادی است که درباره موضوع انجام شده است.
  3. فرا تحلیل در حقیقت یک نوع ترکیب است نه تحلیل.
  4. فرا تحلیل را می توان به عنوان یک بازنگری در پیشینه پژوهش در نظر گرفت که مبتنی بر پارادایم تراکمی دانش است.
  5. فرا تحلیل در واقع تحلیل تحلیل هاست و نوعی ارزشیابی ارزشیابی ها، یعنی نوعی فرا ارزشیابی محسوب می شود.
  6. فرا تحلیل نوعی تحلیل ثانویه است. یعنی ترکیب کمی نتایج مطالعات بدون توجه به داده های اصلی

منبع: ایران مشاور

نوشته های مشابه

پرسشنامه ارگانیک

[email-download download_id="11038" contact_form_id="11037"]

مراحل اجرای روش فراتحلیل

برای اجرای روش فراتحلیل ابتدا حوزه ای را انتخاب کنید که نتایج پژوهش های انجام شده در آن حوزه دو…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 1 =