تالیف کتاب

تالیف کتاب یکی از خدمات سایت کالج مدیریت است. معمولا در کارشناسی ارشد و در دوران دکتری دانشجویان فرا می گیرند. نوشتن کتاب نیازمند تخصص در زمینه نوشتاری است که انجام می دهید. کتاب های مدیریت نیازمند تخصص دانش مدیریتی دارد. اگر می خواهید در مورد خاصی کتابی تالیف کنید حتما مشرف به مطالب آن حوزه باشید. این کار باعث می شود که شما نویسنده قهاری شوید. نگارش کتاب کار آسانی نیست و پیوستگی در مطالب بسیار با اهمیت و مهم تلقی می شود.

تالیف کتاب

تالیف کتاب – مدیریت

چگونه بنویسیم

گاهی دانشجویان مدیریت به نوشتن کتاب و نویسندگی در زمینه های مختلف درسی فکر می کنند.

اما با تصور اینکه نگارش کتاب نیاز به تخصص و امکانات خاص دارد از انجام آن منصرف می شوند.

در صورتیکه هر دانشجویی که حرفی برای گفتن داشته باشد و یا اطلاعات مفیدی در زمینه رشته مدیریت داشته باشد و علاقمند به ترویج آن است می تواند با اندکی تمرین و رعایت یکسری نکات اقدام به نگارش کتاب و چاپ آن نماید. هیچ فردی از ابتدا یک نویسنده  خوب به دنیا نمی آید و دلیل موفقیت نویسندگان بزرگ نیز شکست های پی در پی و درس گرفتن از شکست ها و از دست ندادن امید است.

در واقع تفکر و شجاعت می تواند مهمترین ویژگی های یک نویسنده موفق باشد.