انجام پایان نامه

انجام پایان نامه برای فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد بسیار مهم و حیاتی است. انجام پایان نامه مراحل مختلفی دارد. شامل 5 فصل می باشد. این فصول شامل: کلیات تحقیق، مبانی نظری تحقیق، روش تحقیق ، تجزیه و تحلیل آماری، نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد. پایان نامه متدهای خاص خود را دارد. دانشجو باید برای پایان نامه هم روش تحقیق بداند و هم از روش های آماری سر در بیارد. به دلیل ضعف در نظام آموزشی دانشجویان اکثرا در قسمت تحلیل آماری با مشکلات فراوانی روبرو هستند. این ضعف گاهی در بین اساتید نیز نمایان است.

انجام پایان نامه
انجام پایان نامه

پایان نامه ارشد

تمام سختی دوره دو ساله کارشناسی ارشد پایان نامه است. که خود یک ترم را به آن باید اختصاص دارد. کار دانشجو زمانی تمام می شود که بتواند از پس پایان نامه بر بیاید. بتواند از آن دفاع کند و  پایان نامه را بدرستی برای داوران جلسه ارائه کند. پایان نامه ارشد نیازمند یک استاد راهنما و یک استاد مشاور است. موضوعات تحقیق نباید تکراری باشد. کپی کردن از مطالب دیگران دور از اخلاق حرفه ای پژوهش است و دانشجو جریمه می شود. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد بسیار با اهمیت است و می تواند دانشجو برای تز دکتری خود نیز از همان استفاده کند در واقع بتواند روشنگر راه برای دکتری باشد.

پایان نامه دکتری

رساله یا تز همان پایان نامه دکتری است. امروزه تحصیل در مقطع دکتری بالاترین سطح علمی یک رشته محسب می شود. پایان نامه در دوره دکتری 4 ترم را شامل می شود که دانشجو بعد از گذراندن دروس جامع با آن دست و پنجه نرم می کند. در این دوره کار به شکل جدی تری ادامه پیدا می کند. دانشجو باید یک موضوع خلاقانه را انتخاب کند که بتواند یک مشکل را در سطح کلان جامعه بررسی کند و این پایان نامه بتواند راهگشا باشد. هدف از ارائه پایان نامه در دوره دکتری انجام کار پژوهشی و تکمیل شدن دانشجو به عنوان یک استاد دانشگاه است. باید توانست تمامی مسیرهای تحقیقاتی را برای دانشجوی دکتری روشن کرد که آن ها نیز بتوانند این تحقیقات و تز ها را ادامه بدهند. ثمره اتمام کار پایان نامه دکتری انجام مقاله و چاپ مقاله است.