انجام مقاله isi  در واقع برای گرفتن نمره کامل انجام پایان نامه می باشد. یکی از نتیجه های آن گرفتن نمره است. جالب اینجاست که بیشترین مقاله isi  را کشور ایران دارد و در این مسیر زبانزد است. تولید علم وظیفه بزرگی است. مجلات isi بسیار زیاد هستند. رشته مدیریت نیز از این رویکرد مستثنی نیست. مجلات زیادی در این رشته وجود دارد. نمایه های معتبر isi در انجام مقاله اسکوپوس، جی سی آر و … می باشد.

نگارش مقاله

بعد از انجام پایان نامه مدیریت شما می توانید مقاله ارائه کنید. نگارش مقاله نیازمند درک درست از پایان نامه است. پایان نامه را باید به نحو احسن انجام دهید و موضوعی را انتخاب کنید که بتوانید از آن  انجام مقاله علمی پژوهشی دهید. تمامی آن باید با تجربه باشد. بدون تجربه مقاله شما به هیچ وجه چاپ نخواهد شد.

 

انجام مقاله isi

انجام مقاله isi

کالج مدیریت در این عرصه با وجود بسیار زیاد محقق می تواند در این امر کمک راهتان باشد. یادتان باشد تمامی دوستان ما در این عرصه مقاله هایی را در بهترین ژورنال های معتبر به چاپ رسانده اند و می توانند به راحتی در کنارتا باشند تا بتوانید چاپ مقاله isi خود را انجام دهید. امیدواریم بتوانیم همواره در کنار شما دانشجویان گرامی باشیم. تا قدمی هرچند اندک در کسب علم و دانش بدست آوریم.