انجام مقاله کنفرانسی

کنفرانس چیست؟

انجام مقاله کنفرانسی ، اجلاس یا فراهمایی یا کنفرانس یعنی مجلسی که تشکیل می‌ شود تابرای آن که کسی مطالب علمی، فرهنگی، تاریخی و … را برای دیگران بیان کند. معنی دیگر آن اجتماع و انجمنی تشکیل‌شده از عده‌ای معدود برای بحث در مسائل سیاسی، ‌اجتماعی و فنی است.کنفرانس کوچک‌تر از کنگره است. ضمناً به اجتماع گروهی از متخصصان فن برای شور و بحث در باب مسائل فنی یا اجتماع جمعی از سیاست‌مداران، رؤسای دولت‌ها و ‌وزیران به‌منظور حل مسائل سیاسی داخلی و بین‌المللی نیز کنفرانس گفته می‌شود.

معمولاً کنفرانس‌ها در سالن اجتماعات برگزار شده و می‌تواند شامل انواعی از روش‌های ارتباطی مثل «میزگرد»، «پانل»، «سخنرانی عمومی» یا «بحث‌های پراکندۀ گروهی» در راستای موضوعی واحد باشد. گاه شرکت‌کنندگان از راه دور، با استفاده از امکانات ارتباطی نوین با هم ارتباط برقرار می‌کنند که به آن «تله‌کنفرانس»، «ویدئوکنفرانس» یا «کنفرانس از راه دور» گفته می‌شود. همچنین «کنفرانس» به برنامه‌های آموزشی که برای گروه کوچکی از دانشجویان سطوح پیشرفته برگزار می‌شود نیز اطلاق می‌گردد.

تعداد شرکت‌کنندگان: از ۱۰تا۱۰۰ نفر به بالا؛

میزان تعامل شرکت‌کنندگان: متوسط و کم؛

میزان صمیمیت: نیمه‌رسمی و رسمی؛

مدت برنامه: یک تا چند روز؛

مثال: کنفرانس بین المللی مدیریت کسب وکار.

انجام مقاله کنفرانسی

انجام مقاله کنفرانسی – کالج مدیریت

انجام مقاله کنفرانسی مدیریت

رشته مدیریت دارای کنفرانس های متنوعی در داخل کشور و خارج از کشور می باشد. این کنفرانس مدیریت شامل: کنفرانس مدیریت دولتی، کنفرانس مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، کنفرانس مدیریت صنعتی، کنفرانس مدیریت کارآفرینی و … می باشد. انجام مقاله در این کنفرانس ها دارای امتیاز پژوهشی بالایی است. هزینه انجام مقاله کنفرانسی کمتر از انجام مقاله علمی پژوهشی است. کنفرانس ها در یک زمان مشخصی برگزار می شوند و معمولا مقاله بصورت پوستر یا سخنرانی انتخاب می شود. که ارزش مقاله های سخنرانی شده بالاتر است. تقریبا می توان گفت مقاله کنفرانسی می تواند جزء کارهای اولیه یک پژوهشگر در رشته مدیریت باشد.

 

شرایط کنفرانس هایی که برای ارسال مقاله معرفی می شوند به شرح ذیل می باشد

مرتبط با رشته تحصیلی و موضوع مقاله

جزء همایش ها و کنفرانس های معتبر و خارج از لیست سیاه وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور

دارای نمایه و ضرایب معتبر و قابل استناد

دارای هزینه چاپ مقاله معقول و منصفانه یا بعضاً رایگان

مدت زمان پذیرش کوتاه

مدت زمان چاپ کوتاه

 

استخراج مقاله کنفرانسی

انجام مقاله با هدف از پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری انجام می پیذرد. اصطلاح و بازنویسی انجام مقاله مستخرج از پایان نامه بسیار با اهمیت بوده و دارای امتیاز پژوهشی بالایی است. دانشجویان می توانند بعد ازاستخراج مقاله آن را به کنفرانس های متنوع ارسال کنند و امتیاز پژوهشی خود را دریافت کنند.