/ در روش تحقیق / توسط

ابزارهای گردآوری داده (ایجاد مقیاس)

زمان مطالعه: 1 دقیقه

مقیاس هایی که به طور کلی در پژوهش های مدیریت به کار می روند به دو دسته تقسیم می شوند: مقیاس های رتبه بندی و مقیاس های نگرشی. مقیاس رتبه بندی نموداری و مقیاس رتبه بندی تفکیک شده مرسوم ترین مقیاس های رتبه بندی هستند و مقیاس لیکرت ومقیاس های اختلافی معنی شناختی نیز گونه های مشهور مقیاس های نگرشی هستند.

در مقیاس رتبه بندی نموداری، یک شکل نموداری به پاسخ دهنده کمک می کند با نشان زدن در نقطه مورد نظر خود بر روی یک خط پاسخ را مشخص کند. در مقیاس رتبه بندی نموداری تفکیک شده مجموعه ای از پاسخ ها ارائه می شود که پاسخ دهنده باید موردی را با پرسش مطرح شده مربوط می داند، برمی گزیند.

 

الف) سنجش برازندگی ابزارهای پژوهش در مطالعات کمی 
ابزار گردآوری داده ها باید از دقت مطلوبی برخوردار باشد. دقت اندازه گیری یک مفهوم انتزاعی و کیفی بوده و در عمل توسط دو شاخص روایی و پایایی به صورت کمی در می آید. بر این اساس روایی به مفهوم میزان صحت اطلاعات بوده و پایایی نیز به معنی میزان ثبات در پاسخ ها است.

 

ب) روایی یا صحت اطلاعات 
پرسشنامه ای دارای روایی است که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است، کافی و مناسب باشد. روایی با اصطلاحات دیگری از قبیل اعتبار، صحت و درستی نیز شناخته می شود.

 

ج)  آزمون ها یا معیارهای سنجش روایی
برای سنجش روایی حداقل سه معیار مطرح است:
روایی محتوا، روایی صوری یا ظاهری و روایی سازه

نوشته های مشابه

ابزارهای گردآوری داده (پرسشنامه)

پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی مورد استفاده قرار می‌گیرد و عبارت…

ابزارهای گردآوری داده‌ (استفاده از اطلاعات و مدارک موجود)

در برخی تحقیقات اطلاعاتی که باید بعنوان داده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند از پیش آماده هستند.…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 4 =